Hier zijn enkele foto’s van activiteiten en verkiezingen waaraan ik heb deelgenomen.